Τετάρτη 12 Οκτωβρίου 2022

ΘΕΜΑΤΑ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΔΟΓΜΑΤΙΚΗΣ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ Τι είναι ο άνθρωπος;

 


Ο άνθρωπος είναι το τελειότερο δημιούργημα του Θεού στη γη. Πλάστηκε μετά τη δημιουργία του κόσμου, τον οποίο δημιούργησε ο Θεός σε διαδοχικά μακρά διαστήματα, ακολουθώντας την εξελικτική πορεία από   τα απλούστερα στα συνθετότερα και τελειότερα.

          Ο άνθρωπος είναι ένα σύνθετο ον. Κατά την υπόστασή του μετέχει δύο κόσμων, οι οποίοι υπήρχαν προ της δημιουργίας του: του πνευματικού με την άυλη, λογική και νοερά του ψυχή που ο Θεός έπλασε εκ του μηδενός και του υλικού και αισθητού στον οποίο συμμετέχει με το υλικό του σώμα, το οποίο πλάστηκε απο το χώμα της γης.

          Έτσι ο άνθρωπος βρίσκεται στο μεταίχμιο δύο κόσμων. Είναι μια επιτομή και σύναψη των υπαρκτών δημιουργημάτων. Αυτό του δίνει μια εξέχουσα θέση μέσα στην πλάση και μαζί με τα άλλα πλεονεκτήματα που του χάρισε ο Θεός τον κάνει το ομορφότερο δημιούργημα, κορωνίδα και βασιλιά της δημιουργίας.

         

          Από που προήλθε ο άνθρωπος;

 

          Φυσικά από τον Θεό. Είναι δημιούργημα της ελεύθερης βούλησης του Θεού. Καμιά εσωτερική ή εξωτερική ανάγκη δεν ανάγκασε το Θεό να δημιουργήσει τον άνθρωπο. Μόνο από αγάπη και αγαθότητα τον έφερε στο είναι ο δημιουργός.

          Έτσι, σχετικά με την πλάση του κόσμου γενικά, είναι λαθεμένες οι διάφορες θεωρίες που δέχονται τον κόσμο σύγχρονο με το Θεό, αυθύπαρκτο και αναίτιο ή τον ταυτίζουν με το Θεό ( υλισμός, πανθεϊσμός). Τώρα σχετικά με τη δημιουργία και την σύνθεση του ανθρώπου ο μεν Πνευματισμός αρνείται τη σωματική αρχή του ανθρώπου, θεωρώντας το σώμα του δεσμωτήριο της ψυχής, ο δε υλισμός που αρνείται το πνεύμα-την ψυχή- με όλες τις εκδηλώσεις του τις θεωρεί ως εκφάνσεις και προϊόντα της ύλης. Και τέλος ο Δαρβίνος θεωρεί ότι ο άνθρωπος δεν προήλθε από τα χέρια του Θεού άμεσα, αλλά προέρχεται δια της εξελίξεως από τον κατώτερο ζωικό κόσμο.

 

          Η γυναίκα βρίσκεται στο  αυτό επίπεδο με τον άνδρα;

 

          Απολύτως ναι. Από την πλάση της η γυναίκα δεν είναι κατώτερη από τον άνδρα. Δεν υπάρχει κάτι από τη φυσική ιδιοσυστασία  που να μην το έχει και αυτή. Είναι ένας άρτιος και ολοκληρωμένος άνθρωπος όπως είναι και ο άνδρας. Έχει όλα τα συστατικά μέρη της φύσεως, σώμα και ψυχή. Ο Θεός όταν θέλησε να πλάσει τον άνθρωπο, δεν τον έπλασε μόνο άντρα, αλλά και γυναίκα. Η ιδέα του ανθρώπου θεωρείται ισότιμα και στα δυο  φύλα. Χωρίς το ένα απ’ αυτά η ανθρώπινη ιδέα είναι ελλιπής.

          Αν η Αγ. Γραφή λέει, ότι η γυναίκα πλάστηκε από το Θεό μετά την πλάση του άντρα και από την πλευρά του, αυτό δεν σημαίνει  την οποιαδήποτε υποτίμηση της γυναίκας, αλλά το στενό σύνδεσμο και την αλληλεξάρτηση των δυο φύλων, άσχετα αν στην ιεράρχηση της ζωής ο άντρας φέρεται-όχι πάντοτε βέβαια- να προέχει της γυναίκας. Αυτό  είναι άλλο ζήτημα, που οφείλεται σε πολλούς λόγους όχι πάντοτε αδιάβλητους. Στις καταχρήσεις στον τομέα αυτό εξ άλλου οφείλουν την γένεσή τους και τα διάφορα φεμινιστικά κινήματα, τα οποία όμως δεν είναι κι αυτά πάντα αδιάβλητα.

          Η γυναίκα είναι ίση με τον άντρα τόσο στη φυσική τάξη της δημιουργίας, όσο και στο πεδίο της χάριτος και της βασιλείας του Θεού. Όσοι κακολογούν και υποβαθμίζουν τη γυναίκα-στο μεσαίωνα έφθασαν στο σημείο να διερωτώνται αν η γυναίκα έχει ψυχή- είναι ανόητοι. Άλλωστε από γυναίκα δε γεννήθηκε ο Υιός του Θεού, την οποία ανέδειξε “τιμιωτέραν των Χερουβίμ και ενδοξοτέραν ασυγκρίτως των Σεραφείμ;”

 

          Ο ΚΑΤΗΧΗΤΗΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια: