Κυριακή 9 Οκτωβρίου 2022

Εκπλήξεις καλοπροαίρετων

 

Η χαρά του καλοκαιριού, οι διακοπές, οι άδειες από την εργασία, συνδέονται για πολλούς με την συμμετοχή σε τελετές και μυστήρια της Εκκλησίας, αφού τους καλοκαιρινούς μήνες επιλέγουν οι περισσότεροι για να τελέσουν τον Γάμο τους η την Βάπτισή του νεογέννητου παιδιού τους. Εξ αιτίας αυτού του γεγονότος αυτό το διάστημα γίνεται εντονότερη η δυσαρμονία μεταξύ της νοοτροπίας του κόσμου και των Κανόνων και των Τυπικών της Εκκλησίας.

          Από την μεριά της η Εκκλησία, προκειμένου να κρατήσει έστω σε κάποια χαλαρή σχέση τα καλοπροαίρετα, αλλά εκκοσμικευμένα μέλη της, έχει κάνει πολλές “οικονομίες”, οι οποίες όμως, δυστυχώς, από εξαιρέσεις μετατρέπονται σταδιακά σε κανόνες.

          Θα επισημάνουμε μια κατάσταση η οποία απαιτεί ιδιαίτερη ποιμαντική μέριμνα και συνέργεια ποιμένων της Εκκλησίας και γονέων.

          Η Εκκλησία δεν είναι μια ηθική δεοντολογία. Είναι Μυστήριο που ανακαινίζει τον άνθρωπο, δίνοντάς του γεύσεις της νέας ζωής που έφερε στον κόσμο ο Χριστός. Η ζωή μέσα σ’ Αυτήν είναι μετοχή στο θεανθρώπινο Μυστήριο του Χριστού, ο Οποίος είναι η Κεφαλή του σώματος της Εκκλησίας. Δεν είναι απλώς  το να κάνουμε το καλό, όπως το αντιλαμβάνεται ο κάθε άνθρωπος. Οι άνθρωποι, δυστυχώς, έχουμε μια αντίληψη για το τι είναι καλό ανάλογη με τις εξαρτήσεις και τα πάθη μας. Γι’ αυτό χρειάζεται να μαθητεύουμε με συνέπεια στα κείμενα των Προφητών, των Αποστόλων και των αγίων Πατέρων, δεχόμενοι καθοδήγηση από πνευματικό πατέρα.

          Για αιτίες που χρειάζονται ευρύτατη ανάλυση, στις συνειδήσεις πολλών-οικογενειακή παράδοση- Χριστιανών έχει ατονήσει η αίσθηση του μυστηριακού χαρακτήρα της Εκκλησίας. Θεωρούν  ότι η Εκκλησία μας διδάσκει να κάνουμε το καλό, γενικά και αόριστα, χωρίς να θεωρείται απαραίτητη η σύνδεση με τα Μυστήριά της, ούτε φυσικά γίνεται λόγος για τις προϋποθέσεις  που απαιτούνται για την σωτήρια συμμετοχή στα Μυστήρια αυτά. Οι τελετές των Μυστηρίων είναι κάτι που μας έρχεται από παλιά και έχει χαρακτήρα συναισθηματικό, σαν  σύνδεση  με την παράδοση των προγόνων.

          Από αυτές τις αντιλήψεις δημιουργούνται “εκπλήξεις” και προβλήματα, με ενδεχόμενες αχρείαστες εντάσεις, στην προετοιμασία για την τέλεση των Μυστηρίων, κυρίως της Βαπτίσεως και του Γάμου.

          π. Θ. Α.Β.

Δεν υπάρχουν σχόλια: