Τετάρτη 12 Οκτωβρίου 2022

Ποιο είναι το Χριστιανικό έθνος;

 


Είναι το σύνολο των Ορθοδόξων Χριστιανών. Διότι, όπως λέγει η Γραφή,  “εν παντί έθνει ο φοβούμενος αυτόν.... δεκτός αυτώ έστι”. (Πράξ. 10, 35). Επομένως, το νέο έθνος στο οποίο αναφέρεται ο Κύριος, είναι ο Ορθόδοξος χριστιανικός κόσμος, ασχέτως φυλής, γλώσσης, χρώματος κ. λ .π.. Αυτός είναι ο λαός του Θεού ο άγιος, ο νέος Ισραήλ. Το σύνολο των ανθρώπων που θα πιστεύσουν στον Χριστό, θα Τον αποδεχθούν ως Υιό του Θεού και θα γίνουν μέλη της Εκκλησίας Του. Δεν εννοεί ο Κύριος αποκλειστικώς το ελληνικό έθνος. Ας μη λησμονούμε ότι οι πρώτοι Χριστιανοί δεν ήσαν Έλληνες, ήσαν Εβραίοι. Και οι Απόστολοι ήσαν Εβραίοι. Και με Εβραίους διαδόθηκε ο Χριστιανισμός. Μήπως όλοι οι Πατέρες ήσαν Έλληνες; Ο άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός ήταν Σύρος, ο Μέγας Αντώνιος ήταν Αιγύπτιος, και τόσοι άλλοι. Γιατί δεν τα βλέπουμε αυτά;

          Και εγώ Έλληνας είμαι και αγαπώ την πατρίδα μου. Προσοχή όμως. Ας μην οδηγούμε τα πράγματα σ’ έναν άλλου είδους ρατσισμό μέσα στην Εκκλησία, λέγοντας: “Εμείς οι Έλληνες είμεθα καλλίτεροι από σας που είσθε Σλάβοι, Γάλλοι, Κινέζοι”. Ενώπιον του Κυρίου είμεθα όλοι ίσοι. Αντί καυχήσεως, ας κοιτάμε να γινώμεθα άξιοι αυτής της μεγάλης υποχρεώσεως, την οποία έχουμε προς την κληρονομία  των Πατέρων μας. Ας μη ομοιάσουμε στους Ιουδαίους, οι οποίοι δεν έκαναν ό, τι έκανε ο Αβραάμ, αλλά εκαυχώντο ότι ήσαν τέκνα του Αβραάμ. Ας μη βλέπουμε μόνο όσα μας συμφέρουν εμάς τους Έλληνες.

          Αρχιμ. Επιφανίου Θεοδωροπούλου

Δεν υπάρχουν σχόλια: