Πέμπτη 20 Οκτωβρίου 2022

"Παντάνασσα Πανύμνητε..." Πέτρου Λαμπαδαρίου, Ἦχος Πλ.α΄

 

Καί νῦν Περισσῆς Πολυελέου.
Μέλος Πέτρου Λαμπαδαρίου, Ἦχος Πλ.α΄

Ψάλλουν οἱ Πατέρες τοῦ Ἱεροῦ Κουτλουμουσιανοῦ Κελλίου
Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Θεολόγου Καρυές Ἁγίου Ὄρους

Ζωντανή ἠχογράφηση ἀπό τήν ἀγρυπνία ἐπί τή ἑορτή τῆς Μεταμορφώσεως τοῦ Σωτῆρος στήν Ἱερά Μονή Κουτλουμουσίου Ἁγίου Ὄρους στίς 6/19 Αὐγούστου 2016.

Δεν υπάρχουν σχόλια: