Παρασκευή, 5 Μαρτίου 2021

Κατηγορίες Χριστιανών κατά τον Άγιο ΙΩΑΝΝΗ ΤΗΣ ΚΛΙΜΑΚΟΣ

 

-Φίλοι του Θεού: Αι Αγγελικές Δυνάμεις

- Γνήσιους- Ηγαπημένους: Όσοι εκτελούν με προθυμία το θέλημα του Θεού.

-Αχρείους: Όσοι δεν φυλάττουν το Άγιο Βάπτισμα.

- Αποξενωμένους- εχθρούς: Όσοι προχώρησαν σε κακοδοξίες και τις αιρέσεις.

-Πολεμίους: Όσοι όχι μόνον αποστρέφονται, αλλά και πολεμούν και εμποδίζουν τους άλλους να εργάζονται με υπακοή τις θείες εντολές.

  Οι άνθρωποι γίνονται:

-Ασεβείς: Όποιοι αποφεύγουν την αιώνια ζωή και χωρίζονται από τον Δημιουργό Θεό.

-Παράνομοι: Όποιοι αθετούν τον νόμο του Θεού, τον καταπατούν και τον παραβαίνουν με τα αισχρά έργα των.

- Χριστιανοί: Εκείνοι που πιστεύουν ορθά και αγωνίζονται  με λόγια και με έργα να φυλάττουν και  να εκτελούν τα προστάγματα  του Θεού και της Εκκλησίας.

-Θεοφιλείς: Όποιοι αγαπούν τον Θεό και τον υπηρετούν με όλη τους την καρδιά και με τη ζωή τους όλα τα χρειώδη για να σώσει την ψυχή του.

- Εγκρατείς: όποιοι βρίσκονται μέσα σε θορύβους και σκάνδαλα  και αγωνίζονται να υποφέρουν και να πολιτεύονται θεαρέστως.

- Μοναχοί: Αποφυγή του κόσμου είναι να μισήσει κανείς εκούσια όλα τα κοσμικά και γήινα: τροφή, πλούτη, δόξα, αναπαύσεις και να τα αρνηθεί απο καρδιάς μέχρι τέλους.

Δεν υπάρχουν σχόλια: