Σάββατο, 24 Δεκεμβρίου 2011

ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ 2011


Προς τους φίλους και επισκέπτες του ιστολογίου μας,
 Καλά και ευλογημένα Χριστούγεννα.

            Ένας απογοητευμένος χριστιανός από τα προβλήματα του παρόντος άκουσε από τον πνευματικό του: « αγκάλιασε τον ουρανό και όλα θα βρουν τη λύση τους». Ο ουρανός είναι στη φάτνη της Βηθλεέμ, είναι στην Αγία Τράπεζα, στη Θ. Λειτουργία. Είναι στη ζωή των Αγίων, είναι στην Αγ. Γραφή. Είναι στην καρδιά των ταπεινών και των παιδιών, είναι στην καρδιά των θλιβομένων και πτωχών. Ο  Άγγελος  κάλεσε τους ποιμένες τη νύχτα και τους είπε: « ιδού γαρ ευαγγελίζομαι υμίν χαράν μεγάλην, ήτις έσται παντί  τω λαώ, ότι ετέχθη υμίν σήμερον σωτήρ, ος έστι Χριστός Κύριος εν πόλει Δαυίδ… και ήλθον σπεύσαντες και ανεύρον την τε Μαριάμ και τον Ιωσήφ και το βρέφος κείμενον εν τη φάτνη» ( Λ.κ. 2, 10,16).
            Πάντα, αλλά ιδιαιτέρως στον καιρό μας η αναζήτηση και ανεύρεση του Θεού είναι η μοναδική διέξοδος στις παρούσες συνθήκες και μέλλουσες δυσκολίες. Μόνο η πίστη στο Ιησού Χριστό στηρίζει την ψυχή μας και ασφαλίζει τα βήματα μας. Και  έχουμε πολλά παραδείγματα πρόσφατα και παρελθόντα που επιβεβαιώνουν αυτή την αλήθεια.
            « Μακάριον το έθνος ου εστί Κύριος ο Θεός βοηθός αυτού» ( Ψαλμ. 32,12). «Και είπεν ο Κύριος εάν ώσι εκεί δέκα ουκ απολέσω αυτήν ένεκα των δέκα» ( Γεν.19,32).
            Ελπίζουμε και πιστεύουμε ότι σ’ αυτή την αγιοτόκον Πατρίδα μας υπάρχουν δέκα και περισσότεροι για να προσελκύσουν τη χάρη, την ευλογία και το έλεος του Θεού.
            Γι’ αυτό λοιπόν θαρσείτε.
ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ
Πρωτ. Γερ.Στανίτσας

Δεν υπάρχουν σχόλια: