Σάββατο, 17 Δεκεμβρίου 2011

ΤΟ ΝΟΗΜΑ ΤΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ


 Γ .Μαντζαρίδης

            Η άσκηση είναι το αντίδοτο στη αλλοτρίωση από τον Θεό και η έμπρακτη άρνηση του προπατορικού αμαρτήματος. Είναι η αυτοαγωγή του ανθρώπου για την αποκατάσταση της πνευματικής και ψυχικής του υγείας. Με την εκούσια στέρηση ή τον περιορισμό των τροφών, των τέρψεων και των ανέσεων ασκεί ο πιστός τη βούληση του, καταπολεμεί τα πάθη του και επαναφέρει την εποπτεία του νου στην ψυχή και τις αισθήσεις του. Αποκρούει τον νόμο της αμαρτίας, που έρχεται σε αντίθεση με τη συνείδηση του και εισάγει τον νόμο του Θεού, που  αναπαύει τη συνείδηση και δημιουργεί πραγματική άνεση. Αντίθετα η υλική άνεση προκαλεί πνευματική παράλυση, καθηλώνει τον άνθρωπο στην καθημερινότητα και τον ταλαιπωρεί.

( ΧΡΙΣΤ. ΗΘΙΚΗ) 

Δεν υπάρχουν σχόλια: