Πέμπτη, 22 Δεκεμβρίου 2011

ΕΠΑΡΣΗ ΚΑΙ ΤΑΠΕΙΝΟΦΡΟΣΥΝΗ


Καθ. Γ. ΜΑΝΤΖΑΡΙΔΗΣ

            Ο πλούτος και η πολυτέλεια καλλιεργούν την έπαρση, ενώ η φτώχεια και η απλότητα την ταπείνωση. Η φτώχεια ως εκούσια προσωπική εκλογή αυξάνει την ελευθερία και τον πνευματικό πλούτο. Στην περίπτωση αυτή, όπως λέει ο αββάς Ισαάκ ο Σύρος, όσο ο άνθρωπος στερείται αγαθά, τόσο το έλεος του Θεού τον συνοδεύει και τον στηρίζει η θεία φιλανθρωπία. Η εκούσια αυτή φτώχεια ανυψώνει τον άνθρωπο πνευματικά και τον καθιστά μιμητή του Χριστού. Όταν όμως η φτώχεια είναι ακούσια και δεν αντιμετωπίζεται σωστά, μπορεί να καταστρέψει τον άνθρωπο. Όπως ο πλούτος μπορεί να οδηγήσει σε αναλγησία και έπαρση, έτσι και η φτώχεια μπορεί να ωθήσει σε απομόνωση και ηθική αδιαφορία. Οι ακραίες αυτές καταστάσεις είναι πάντοτε κρίσιμες. Η σωστή αντιμετώπιση τους απαιτεί ισχυρό ηθικό και πνευματικό εξοπλισμό.

          

Δεν υπάρχουν σχόλια: