Σάββατο, 24 Δεκεμβρίου 2011

ΓΙΑΤΙ Ο ΥΙΟΣ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΕΓΙΝΕ ΑΝΘΡΩΠΟΣ;


του ενορίτου μας Νικολάου Βοϊνέσκου

Σε αυτό το ερώτημα δίνει μια θαυμάσια απάντηση ο Άγιος Κύριλλος αρχιεπίσκοπος Ιεροσολύμων (350μ.Χ.) στις υπέροχες Κατηχήσεις του. Συγκεκριμένα στη δωδεκάτη Κατήχηση, η οποία αναφέρεται στην ενανθρώπηση του Υιού του Θεού, σημειώνει έξι λόγους για τους οποίους ο Υιός του Θεού έγινε άνθρωπος.
Α. Επειδή οι άνθρωποι δεν μπορούν να δουν το πρόσωπο του Θεού, γι’ αυτό ο Υιός του Θεού έγινε άνθρωπος για να τον δούμε και για να μας οδηγήσει στη σωτηρία πιο άνετα και πιο καρποφόρα. Η σωτηρία δεν είναι μόνο η άφεσις των αμαρτιών μας, αλλά ακόμη η συντριβή του διαβόλου, η θανάτωσις του θανάτου, η απελευθέρωσί μας από τα δεσμά του άδου και η κληρονομία της αιωνίου βασιλείας του Θεού.
Β. Ήλθε ο Χριστός για να βαπτιστεί και να αγιάσει το βάπτισμα. Ήλθε για να θαυματουργήσει περπατώντας πάνω στα κύματα της θαλάσσης. Επειδή πριν σαρκωθεί ο Κύριος, τον είδε η θάλασσα και υποχώρησε και ο Ιορδάνης εστράφη εις τα οπίσω, έλαβε ο Κύριος το σώμα για να αντέξει η θάλασσα τη θέα Του και να Τον υποδεχθεί άφοβα ο Ιορδάνης.
Γ. Ο θάνατος ήλθε στον κόσμο δια μέσου παρθένου, της Εύας. Έπρεπε,  λοιπόν, δια μέσου παρθένου ή καλύτερα από παρθένο να φανερωθεί η ζωή. Ώστε, όπως ακριβώς εκείνη την εξαπάτησε το φίδι με παραπλανητικά και διαβολικά λόγια, έτσι και αυτή, τη Μαρία, να τη βεβαιώσει ο Γαβριήλ για τη σωτηρία με το χαρμόσυνο μήνυμα.
Δ. Αφού εγκατέλειψαν οι άνθρωποι το Θεό, έφτιαξαν αγάλματα με ανθρώπινη μορφή. Επειδή λοιπόν οι άνθρωποι προσκυνούσαν ανθρωπόμορφο άγαλμα ως Θεό, πλανεμένοι όπως ήταν, έγινε ο Θεός αληθινός άνθρωπος για να διαλυθεί αυτή η πλάνη.
Ε. Σαν όργανο εναντίον μας χρησιμοποίησε ο διάβολος τη σάρκα. Γνωρίζοντας αυτό ο Απ.Παύλος λέει: «Βλέπω έτερον νόμον εν τοις μέλεσί μου, αντιστρατευόμενον τον νόμον του νοός μου και αιχμαλωτίζοντά με …»(Ρωμ 7:23). Με τα ίδια λοιπόν όπλα, με τα οποία μας πολέμησε ο διάβολος, μ’ αυτά και σωθήκαμε. Πήρε ο Κύριος ίδια μορφή με μας, από εμάς τους ίδιους, ώστε να σωθούμε μέσω της ανθρώπινης φύσης Του. Πήρε τη δική μας ανθρώπινη φύση για να της δώσει ότι της έλειπε, να τη χαριτώσει πληρέστερα και ασφαλέστερα,  για να κάνει τη φύση του ανθρώπου κοινωνό θείας φύσεως.
Στ. Έπρεπε ο Κύριος να υποφέρει για χάρη μας, αλλά ο διάβολος δεν θα τολμούσε να τον πλησιάσει, εάν Τον αναγνώριζε. Γιατί αν τον αναγνώριζαν, δεν θα σταύρωναν τον Κύριο της δόξης (Α΄Κορ. 2:8). Το σώμα, λοιπόν, έγινε δόλωμα του θανάτου. Έτσι ο δράκοντας, ενώ είχε ελπίσει ότι θα τον καταπιεί,  έβγαλε έξω και όσους είχε ήδη καταπιεί.
Μακάρι με τις ευχές του Αγίου Κυρίλλου να νιώσουμε όσο το δυνατόν βαθύτερα αυτές τις μεγάλες αλήθειες και να ζήσουμε πνευματικά και άγια τα φετινά Χριστούγεννα.

Δεν υπάρχουν σχόλια: