Δευτέρα, 26 Δεκεμβρίου 2011

Ο δικός μας Δεσπότης και Κύριος είναι πάνσοφος


Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου

Πάντοτε τόσο θαυμαστά και παράδοξα είναι όσα φιλανθρώπως οικονομεί ο Θεός. Γιατί και όταν ακόμη τα ανθρώπινα πράγματα οδηγούνται στην απόγνωση και την αποτυχία, τότε Εκείνος δείχνει την ακαταμάχητη πάνω σε όλα δύναμή Του. Γιατί ο Θεός ήταν εκείνος που εργάσθηκε τα πάντα, Εκείνος είναι που δίδει διέξοδο στα ανθρώπινα αδιέξοδα και πάντοτε μπορεί να οδηγεί από την απελπισία στην χρηστή ελπίδα. Ο δικός μας Δεσπότης και Κύριος είναι πάνσοφος και εφευρετικός. Γιατί όταν επιτρέψει να κορυφωθούν οι δυστυχίες, τότε πάλι διαλύει τον χειμώνα και χαρίζει γαλήνη και μέσα από
την μεγάλη μεταβολή των ανθρωπίνων πραγμάτων μας διδάσκει το μέγεθος της δυνάμεώς Του. 

(Εις την Γέννησιν, ομιλία ΛΒ)

Δεν υπάρχουν σχόλια: