Πέμπτη, 29 Δεκεμβρίου 2011

ΓΙΑΤΙ ΔΕΝ ΘΑΥΜΑΤΟΥΡΓΟΥΝ ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΚΟΝΕΣ;            Η απάντηση στο ερώτημα αυτό είναι ότι τα θαύματα γίνονται μεν με την ενέργεια της Θεοτόκου ή του εικονιζόμενου αγίου, αλλά και με την δύναμη κατ’ εξοχή του Χριστού. Όταν αυτό συμβαίνει κατ’ επανάληψη χάρη στην ίδια εικόνα, αυτή θεωρείται θαυματουργή. Βέβαια η διάκριση από άλλες εικόνες, « δεν είναι ούτε αβάσιμος ούτε βάσιμος, ούτε παράλογος ούτε λογική, ούτε ανευλαβής, ούτε εσφαλμένη ούτε ορθή, αλλά έκφρασις μιας σπανίας προσωπικής εμπειρίας εκείνων, οι οποίοι υπήρξαν αυτόπτες μάρτυρες τοιούτων θαυμάτων». Το θαύμα είναι μία από τις σπάνιες εκείνες περιπτώσεις που η προσωπική πίστη βρίσκεται σε ακμή και η ψυχή του προσευχόμενου χριστιανού, μπροστά σε οποιαδήποτε εικόνα, « αποσπά δι’ αυτής φορτία της θ. χάριτος τόσον ενεργά, ώστε να βιώνεται έτσι το θαύμα της ζωντανής, δυναμικής και σώζουσας χάρης του Θεού.
            Από τους πρώιμους χριστιανικούς χρόνους αναφέρονται σε αξιόπιστες πηγές πλήθος θαυμάτων, πλην εκείνων που τέλεσε ο Ιησούς Χριστός και οι άγιοι απόστολοι. Πολλά κείμενα κάνουν λόγο για ανάβλυση μύρου από τάφους μαρτύρων, δακρύων ή αίματος από ιερές εικόνες όταν λογχίζονταν από ειδωλολάτρες ή αργότερα, από εικονομάχους, για θεραπεία ασθενών μετά από επίχριση τους με το λάδι καντηλιών ιερών προσκυνημάτων, ακόμα και για τη σωτηρία πόλεων από εχθρικές επιδρομές ή περιοχών από πανδημίες.
            Αλλά και στους καιρούς μας ο ελληνικός λαός αποδίδει στις εικόνες αυτές σωρεία θαυμάτων, « διότι πολλοί χριστιανοί έχουν προσωπική εμπειρία κάποιας σωτηριώδους μυστικής ανταποκρίσεως των εικονιζομένων εις τας ενώπιον των εικόνων αυτών θερμάς δεήσεις και προσευχάς των». Έτσι, πολλές ιερές εικόνες της Θεοτόκου και πολλών αγίων, είναι συνυφασμένες με πλήθος θαυμάτων, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι είναι οι μόνες. Απλά είναι οι πιο γνωστές.
            Οι δύο πόλοι των θαυμάτων των ιερών εικόνων είναι η πίστη του χριστιανού και η χάρη του Θεού. Το πώς ακριβώς και γιατί διενεργείται ένα θαύμα δεν είναι εύκολο να κατανοηθεί, αφού κινείται στη σφαίρα του μυστηρίου. Τα τελούμενα όμως θαύματα μέσω των ιερών εικόνων, είναι μία επί πλέον απόδειξη της χάριτος της Θεού, της Θεοτόκου και των αγίων Του, και της μέσω αυτής αδιάκοπης σωτηρίας του κόσμου.
           

Δεν υπάρχουν σχόλια: