Πέμπτη, 29 Δεκεμβρίου 2011

Να παύσει η συστηματική περιφρόνησις της θρησκείας εκ μέρους πολιτικών ανδρών


 Αλέξανδρος Παπαδιαμάντης

«Να παύσει η συστηματική περιφρόνησις της θρησκείας εκ μέρους πολιτικών ανδρών, επιστημόνων, λογίων, δημοσιογράφων και άλλων. Η λεγομένη ανωτέρα τάξις να συμμορφωθεί με τα έθιμα της χώρας.
Να γίνει προστάτις των πατρίων, και όχι διώκτρια.
Να ασπασθεί και να εγκολπωθεί τας εθνικάς παραδόσεις.
Να μην περιφρονεί αναφανδόν ό,τι παλαιόν, ό,τι εγχώριον, ό,τι ελληνικόν.
Να καταπολεμηθεί ο ξενισμός, ο πιθηκισμός, ο φραγκισμός.
Να μην νοθεύονται τα θρησκευτικά και τα οικογενειακά έθιμα.
 Να μην χάσκωμεν προς τα ξένα»

Δεν υπάρχουν σχόλια: