Τετάρτη, 14 Δεκεμβρίου 2011

Τί είναι ο Σατανισμός ;


Μορφές της «λευκής» μαγείας με τις οποίες έρχεται αρχικά στα πρώτα στάδια σε επαφή ο Νεοσατανισμός και τις χρησιμοποιεί για τους σκοπούς του είναι:

Η ΧΕΙΡΟΜΑΝΤΕΙΑ,, που είναι η μελέτη του χαρακτήρα κάποιου ή και η πρόβλεψη για το μέλλον με βάση την παρατήρηση των γραμμών στο εσωτερικό του χεριού του.
Η ΚΑΘΡΕΠΤΟΜΑΝΤΕΙΑ, που είναι η αναζήτηση απολεσθέντων αντικειμένων επηρεασμός προσώπων και επικοινωνία με τα πνεύματα. Τα πνεύματα «ομιλούν» μέσα από τους καθρέπτες.
Η ΚΑΦΕΜΑΝΤΕΙΑ, δηλ. η υποτιθέμενη πρόβλεψη του μέλλοντος με την παρατήρηση του υπολείμματος του καφέ στη βάση και τα τοιχώματα του φλιτζανιού. Σαφώς είναι ένοχο και έρχονται χωρίς να το καταλάβουν οι άνθρωποι σε επαφή με τη μαντεία. Ποτέ δεν ρωτάμε το διάβολο! Να μας πει τι; Ξέρουμε από το λόγο του Χριστού, ότι είναι «ψεύτης και πατήρ του ψεύδους».
Η ΧΑΡΤΟΜΑΝΤΕΙΑ, δηλ. η διατύπωση προβλέψεων για το μέλλον με βάση την τυχαία σειρά των τραπουλόχαρτων και τους συνδυασμούς που επιτρέπει αυτή.
Η ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ είναι η άσκηση μαγείας και πνευματισμού με μαγικά φίλτρα, « φαρμάκια» προερχόμενα από βότανα. Πρόκειται  το πιθανότερο για αρχαία μορφή μαγείας που την καταδικάζει ρητά η Αγ. Γραφή.
Η ΓΟΗΤΕΙΑ Ή ΓΗΤΕΙΑ: Είναι η μαγική τέχνη με ξόρκια, λόγια,  « προσευχές», που αποσκοπεί στην πρόκληση ή αποστροφή ενός κακού ή ερωτική έλξη.
Η ΟΡΑΜΑΤΟΜΑΝΤΕΙΑ, η πρόβλεψη του μέλλοντος μέσω οραμάτων ή η αποκάλυψη «θείων μηνυμάτων» από ανθρώπους που ευρισκόμενοι σε έκσταση βλέπουν οράματα. Κάπου εδώ ανήκουν και οι λεγόμενες « φωτισμένες». Το όραμα διαφέρει από το όνειρο, διότι αναφέρεται αποκλειστικά στο μέλλον. Εμείς ως χριστιανοί οφείλουμε να αδιαφορούμε για όλα αυτά, διότι « πολλούς πλάνεσαν τα ενύπνια».
Η ΠΥΡΟΒΑΣΙΑ, θεωρείται βάσιμα ότι η ικανότητα να περπατά κάποιος ξυπόλυτος στα κάρβουνα και να μη καίγεται από δαιμονική επίδραση.
Η ΥΠΝΩΣΗ. Η αποκοίμιση κάποιου με τεχνικά μέσα, λόγους-μουσικές μάλιστα δε στην περίπτωση της υπνωτικής έκστασης, ώστε αυτός να μη βλέπει την αλήθεια, να μην έχει σαφή αντίληψη της πραγματικότητας ή να περιπίπτει σε ονειρική κατάσταση. Τη χρησιμοποιούν οι δάσκαλοι της γιόγκα οι φακίρηδες του βουδισμού.
Γίνεται αντιληπτό ότι από αυτές τις ενέργειες τις σατανικές πρέπει ν’ απέχουν οι χριστιανοί, γιατί η συμμετοχή τους σ’ αυτές επισύρουν βαρύτατα τα επιτίμια, όπως η στέρηση της Θ. Κοινωνίας. Ιδιαίτερα σαφής και αυστηρός είναι 0 61ος κανών της ΣΤ΄ Οικ. Συνόδου, με τον οποίο συμφωνούν και άλλοι κανόνες καθώς επίσης και ο Μ. Βασίλειος. Λέγει λοιπόν ο κανών ότι όσοι καταφεύγουν στους μάντεις εξ χρόνους από τα ιερά Μυστήρια ν’ απέχουν, όσοι ασχολούνται καθ’ έξι και επάγγελμα με τις μαγικές τέχνες « παντάπασιν απορρίπτεσθαι της  Εκκλησίας ορίζομεν… τις γαρ κοινωνία φωτί προς το σκότος;»
            Γι’ αυτό « στώμεν καλώς».

 π.γ.στ.

2 σχόλια:

Ανώνυμος είπε...

Είναι της εποχής αυτά παιδιά και θέλει προσοχή.

Ανώνυμος είπε...

Έχω εμπειρία από τέτοια πράγματα και πραγματικά αν μπλέξεις σε τετοια κυκλώματα είσαι γεγραμμένος.

Μπλέκεις και μετά δεν μπορείς να ξεμπλέξεις με τίποτα.