Σάββατο 26 Μαρτίου 2022

Η ιερωσύνη είναι φρικτό πράγμα

 

Παρ’ όλο που άρπαξες την ιερωσύνη με απάτη και συρροή χρημάτων, διαφεύγοντας την προσοχή των ανθρώπων, που προσποιούνται ότι δεν βλέπουν την αλήθεια, να μη νομίσεις όμως ότι μπορείς ν’ αποφύγεις και τη μελλοντική ανταπόδοση. Γιατί ούτε η τέλεση θαυμάτων  στο όνομα του Χριστού από κάποιους, ούτε η επιτίμηση των δαιμόνων, ούτε η τέλεση πολλών θαυμαστών σημείων θα μπορέσει να απαλλάξει από τη φοβερή φωτιά τους υπεύθυνους γι’ αυτήν.

          Αν όμως κάποιος ερωτήσει: Γιατί λοιπόν ο Θεός επέτρεπε τα θαύματα στους ανάξιους; Θα μπορούσα να πω, ότι ο Κύριος έκανε τα θαύματα προς δόξα του ονόματός του, και εμποδίζοντας τις επιβουλές των δαιμόνων, και προετοιμάζοντας  το δρόμο χωρίς εμπόδια για το Ευαγγέλιο. Και τα δύο αυτά θα επιφέρουν μεγάλη κατάκριση στους αχάριστους, γιατί, ενώ έδιωχναν τα δαιμόνια και θεράπευαν πάθη επικαλούμενοι τον Χριστό, αποδείχθηκαν από αυτά αχάριστοι. Γιατί οι πονηροί και οι άγριοι δαίμονες φάνηκαν πιο υπάκουοι απ’ αυτούς, αφού δείλιασαν στο άκουσμα του ονόματος του Κυρίου  και έφυγαν με μεγάλη ταχύτητα. Για τον λόγο αυτό απειλούνται με αναπόφευκτη τιμωρία και θα ακούσουν οι υπηρέτες της ανομίας: “Φύγετε από κοντά  μου, δεν σας γνωρίζω”.

          Ισιδώρου ΠΗΛΟΥΣΙΩΤΟΥ, Επιστολή  145, “Προς τον Μάρωνα”. ΕΠΕ

Δεν υπάρχουν σχόλια: