Σάββατο 15 Μαΐου 2010

Από την ακολουθία της Θ.Μετάληψης

Χρηστός στι, γεύσασθε κα δετε, Κύριος· δι᾿ μς καθ᾿ μς γρ πάλαι γενόμενος, παξ αυτόν τε προσάξας, ς προσφορν Πατρ τ δί ε σφαγιάζεται, γιάζων τος μετέχοντας.

Ψυχν σν τ σώματι γιασθείην, Δέσποτα, φωτισθείην, σωθείην, γενοίμην οκός σου τ τν Μυστηρίων μεθέξει τν ερν, νοικόν σε χων σν Πατρ κα Πνεύματι, εεργέτα Πολυέλεε.

ς πρ γενηθήτω μοι κα σε φς τ Σμά σου κα τ Αμα, Σωτήρ μου, τ τιμιώτατον, φλέγον μαρτίας τν λην, κα μπιπρν παθν τς κάνθας κα λον φωτίζον με προσκυνεν σου τν Θεότητα.

Θες σεσωμάτωται, κ τν γνν αμάτων σου· θεν πσα μνε σε γενεά, Δέσποινα· νόων τε τ πλήθη δοξάζει, ς δι σο σαφς κατιδόντα τν πάντων δεσπόζοντα, οσιωθέντα τ νθρώπινον.


1 σχόλιο:

Ανώνυμος είπε...

Να καταστέλλεις τους λογισμούς που εξεγείρονται κατά της πίστης του Χριστού, να πολεμάς τον ασεβή και πονηρό λογισμό με ευσεβείς σκέψεις και επιχειρήματα.