Σάββατο 8 Μαΐου 2010

Από την ακολουθία της Θ.Μετάληψης

Σωτρα Χριστν τεκοσα πρ νον, Θεοχαρίτωτε, κδυσωπ σε νν δολός σου, τν καθαρν κάθαρτος· μέλλοντά με νν τος χράντοις Μυστηρίοις προσέρχεσθαι, κάθαρον λον μολυσμο σαρκς κα πνεύματος.

Τν ορανίων κα φρικτν κα γίων σου, Χριστέ, νν Μυστηρίων, κα το Θείου σου Δείπνου κα μυστικο κοινωνν γενέσθαι κμ καταξίωσον, τν πεγνωσμένον, Θες Σωτήρ μου.

π τν σν καταφυγν εσπλαγχνίαν, γαθέ, κράζω σοι φόβ· ν μο μενον, Στερ, κγώ, ς φης ν σοί· δο γάρ, θαῤῥῶν τ λέει σου, τρώγω σου τ Σμα κα πίνω σου τ Αμα.

Φρίττω δεχόμενος τ πρ, μ φλεχθ σε κηρς κα σε χόρτος. φρικτο Μυστηρίου! εσπλαγχνίας Θεο! Πς θείου Σώματος κα Αματος πηλς μετέχω κα φθαρτοποιομαι;Δεν υπάρχουν σχόλια: