Δευτέρα 31 Μαΐου 2010

Άριστη ΔημοκρατίαΘαλής ὁ Μιλήσιος


Κρατίστην εναι δηµοκρατίαν τν µήτε πλουσίους γαν µήτε πένητας χουσαν πολίτας.ρίστη εναι ∆ηµοκρατία κείνη ποία δεν χει, οτε περβολικ πλουσίους οτε περβολικ φτωχος πολίτες

Δεν υπάρχουν σχόλια: