Παρασκευή 17 Δεκεμβρίου 2021

Είναι ο Ιησούς Θεός; Τι λέει η Αγία Γραφή; Μία απάντηση στους Μάρτυρες του Ιεχωβά.

 


Αγαπητοί εν Χριστώ αδελφοί, σ’ αυτό το σύντομο άρθρο θα αναφερθούμε στο αν ο Ιησούς Χριστός είναι Θεός ή κτίσμα, δηλαδή δημιουργημένος άγγελος, όπως ισχυρίζονται οι Μάρτυρες του Ιεχωβά.

Ας δούμε μερικά εδάφια για το θέμα:

«Εν αρχή ην ο Λόγος, και ο Λόγος ήν προς τον Θεόν, και Θεός ήν ο Λόγος».(Ιωάννης 1:1).

Στο συγκεκριμένο εδάφιο ο Ιωάννης αναφέρει ότι ο Λόγος (ο Ιησούς δηλαδή) είναι Θεός και όχι άγγελος ή κτίσμα. Οι Μάρτυρες λένε πως, επειδή δεν υπάρχει το άρθρο "ο", δηλαδή να λέει "ο Θεός είναι ο Λόγος", δεν είναι Θεός, όμως αυτό είναι λάθος. Πολλές φορές στην αρχαία ελληνική, αν και δεν αναφέρεται το άρθρο, εννοείται στην δημοτική. Επίσης, αν ο Ιωάννης ήθελε να πει άγγελος ή κτίσμα ή κάτι άλλο, θα το έλεγε και δεν θα ανέφερε ως Θεό τον Ιησού.

Τέλος να πούμε πως, αν ο Ιησούς ήταν κτίσμα, θα έπρεπε ο Ιωάννης να πει "εν αρχή εποίησεν τον Λόγον" και όχι "εν αρχή ην ο Λόγος", όπως στο πρώτο κεφάλαιο της Γενέσεως γράφει ο Μωυσής "Εν αρχή εποίησεν ο Θεός τον ουρανόν και την γην", επειδή ο ουρανός και η γη είναι κτίση και δεν υπήρχαν ανέκαθεν.

«Και απεκρίθει Θωμάς και είπεν αυτώ· ο Κύριος μου και ο Θεός μου» (Ιωάννης 20:28).

Εδώ βλέπουμε αυτό που είπαμε παραπάνω, ότι λέει "και απεκρίθη Θωμάς". Δεν λέει "και απεκρίθη ο Θωμάς", αλλά εννοείται το άρθρο "ο", το οποίο δεν υπάρχει στο κείμενο, αλλά μπαίνει στην δημοτική. Επίσης ο Θωμάς λέει για τον Ιησού "Ο Κύριος ΜΟΥ και ο Θεός ΜΟΥ", αποκαλεί τον Ιησού Κύριό του, δηλαδή ΓΙΑΧΒΕ, και Θεό του, χωρίς ο Ιησούς να τον διορθώνει. Είναι δυνατόν να έκανε λάθος ο Θωμάς; Επίσης, αν είχε κάνει λάθος ο Θωμάς, ο Ιησούς θα τον διόρθωνε· δεν το έκαμε όμως, αλλά αντιθέτως του λέγει:

«λέγει αυτώ ο Ιησούς· ότι εώρακάς με, πεπίστευκας· μακάριοι οι μη ιδόντες και πιστεύσαντες» (Ιωάννης 20:29).

Με αγάπη Χριστού

Βασίλης Ταβουλάρης

νεκρος για τον κόσμο

Δεν υπάρχουν σχόλια: