Παρασκευή 24 Δεκεμβρίου 2021

"Χριστός έν πόλει Βηθλεέμ...", "Ω Παντεπόπτα...", "Χαίροις Πάναγνε..."

 

Τρεις προεόρτιοι ειρμοί της Κυριακής προ των Χριστουγέννων, ήχος α΄. Ψάλει η Ελληνική Βυζαντινή Χορωδία υπό τη διεύθυνση του Λυκούργου Αγγελόπουλου. Από το CD "Ύμνοι των Χριστουγέννων". ΩΔΗ Α' Χριστός έν πόλει Βηθλεέμ βρεφουργείται, την ημών ώς εύσπλαχνος καινουργών φύσιν. Προθύμως δεύτε γηγενείς τη καρδία άσμα μελωδόν άσωμεν τω Δεσπότη εις αιώνας ενδόξως γαρ δεδόξασται. ΩΔΗ Ε' Ω Παντεπόπτα, των ανάρχων το κλέος. Τίς ουν τον Φιλάνθρωπον γηγενών ου θαυμάσει; Ενί γαρ ώφθη μη λιπών τη πατρώα σήμερον πάσαν εγκαινίζων την φύσιν και ειρήνην ως μόνος ειρηνάρχης βραβεύων. ΩΔΗ Θ' Χαίροις Πάναγνε Θεόν τεκών Μαρία, χαίροις Άχραντε των πεπτοκότων βάσις. Εν Σοι γαρ ώφθη σήμερον ο Δεσπότης, ω θαύμα καινουργόν τους θαρρέντας και προς φως επανάγον το ανέσπερο Κόρη

Δεν υπάρχουν σχόλια: