Τρίτη, 6 Οκτωβρίου 2015

Ἑξήντα χρόνια ἀπὸ τὰ «Σεπτεμβριανά»- Ἀνωνύμου αυτόπτου μάρτυρος


Τὰ τουρκικὰ ἐγκλήματα τῆς Κωνσταντινουπόλεως τὴν 6ην καὶ 7ην Σεπτεμβρίου 1955 ἢ χρονικόν της 3ης αλώσεως τῆς Κωνσταντινουπόλεως καὶ τῆς καταστροφῆς του ἐν αὐτῇ Ἑλληνισμοῦ! Ἑξήντα χρόνια μετὰ τὰ «Σεπτεμβριανά», τὴν καταστροφὴ δηλαδὴ τοῦ Ἑλληνισμοῦ τῆς Κωνσταντινούπολης τὸ 1955, ἑξῆντα χρόνια μετα ἀπὸ τὸ ὀργανωμένο πογκρὸμ ἀπὸ τὸ τουρκικὸ κράτος, τὸ κείμενο τοῦ Ἀνωνύμου αὐτοπτου μάρτυρος ἀποτελεῖ μία ἐξαιρετικῆς σημασίας μαρτυρία. Μία μαρτυρία ποὺ βάζει  μία ἀκόμη ἀπαραίτητη ψηφίδα γιὰ νὰ δημιουργηθεῖ τὸ μεγάλο ψηφιδωτό της Κωνσταντινούπολης, ποὺ καταστράφηκε τὴν 6η καὶ 7η Σεπτεμβρίου 1955 καὶ συνεχίζει νὰ καταστρέφεται μέχρι σήμερα.
Κατὰ τὴ διάρκεια τῶν διώξεων, τουλάχιστον 30 Ἕλληνες σκοτώθηκαν καὶ ἑκατοντάδες ἄλλοι κακοποιήθηκαν.  Ὁ Ἐπίσκοπος Παμφίλου Γεράσιμος καὶ ὁ μοναχὸς Χρύσανθος Μαντᾶς ξυλοκοπήθηκαν μέχρι θανάτου, ὁ Μητροπολίτης Ἡλιουπόλεως Γεννάδιος παραφρόνησε ἀπὸ τοὺς ξυλοδαρμοὺς καὶ ὕστερα ἀπὸ λίγο χρόνο πέθανε, ἐνῶ διάκονος ὑπέστη περιτομή.
Ἐπίσης βιάσθηκαν πάνω ἀπὸ 2000 Ἑλληνίδες ἀλλὰ γιὰ εὐνόητους λόγους δηλώθηκαν μόνο 200 βιασμοί.  Μέσα σὲ 9 περίπου ὧρες καταστράφηκαν ὁλοσχερῶς 1004 σπίτια, ἐνῶ ἄλλα περίπου 2500 ὑπέστησαν μεγάλες ζημιές.
Καταστράφηκαν 4348 καταστήματα, 27 φαρμακεία, 26 σχολεῖα, 5 σύλλογοι, οἱ ἐγκαταστάσεις 3 ἐφημερίδων, 12 ξενοδοχεῖα, 11 κλινικές, 21 ἐργοστάσια, 110 ζαχαροπλαστεῖα καὶ ἑστιατόρια, 73 ἐκκλησίες, ἐνῶ συλήθηκαν πάρα πολλοὶ τάφοι καθὼς καὶ οἱ τάφοι τῶν πατριαρχῶν στὴν Μονὴ Βαλουκλή.
 Ἐπίθεση ἀπὸ ὀργανωμένες ὁμάδες , δέχθηκε καὶ τὸ ἑλληνικὸ προξενεῖο στὴ Σμύρνη,  τὸ ἑλληνικὸ περίπτερο στὴν ἔκθεση τῆς πόλης, ὅπου σχίσθηκε  ἡ ἑλληνικὴ σημαία, ἐνῶ  οἱ Ἕλληνες ἀξιωματικοὶ ποὺ ὑπηρετοῦσαν στὸ στρατηγεῖο τοῦ ΝΑΤΟ διασώθηκαν τὴν τελευταία στιγμή. Τὸ ντοκουμέντο «Τὰ τουρκικὰ ἐγκλήματα τῆς Κωνσταντινουπόλεως τὴν 6ην καὶ 7ην Σεπτεμβρίου 1955 ἢ χρονικόν της 3ης αλώσεως τῆς Κωνσταντινουπόλεως καὶ τῆς καταστροφῆς τοῦ ἐν αὐτὴ Ἑλληνισμοῦ»,ποὺ ἀνακαλύφθηκε μετὰ ἀπὸ τόσες δεκαετίες μετὰ τὴν τέλεση τοῦ ἐγκλήματος κατὰ τῆς ἀνθρωπότητας καὶ τοῦ Ἑλληνισμοῦ, εἶναι μία πολύτιμη συμβολὴ γιὰ νὰ ξαναδοῦμε τὰ «Σεπτεμβριανά», ὅπως πραγματικὰ ἔγιναν. Τὴν προβοκάτσια στὸ δῆθεν σπίτι τοῦ Κεμὰλ στὴ Θεσσαλονίκη, ὅπου τὸν κεντρικὸ ρόλο τὸν εἶχε τὸ τουρκικὸ προξενεῖο τῆς Κομοτηνῆς, τὸ ὀργανωμένο σχέδιο τῆς Τουρκίας στὸ ὁποῖο ἔλαβαν μέρος κρατικὲς ὑπηρεσίες, τὴν ἀδράνεια καὶ τὴν ἀδιαφορία τῆς Ἑλλάδας.
Τὰ «Σεπτεμβριανὰ» ἀποτελοῦν πλέον ενα σημαντικὸ ζήτημα γιὰ τὸ σύγχρονο κόσμο καθὼς καὶ γιὰ τὴν τουρκικὴ κοινωνία, σὲ μία περιοδο ὅπου ἐρευνητές, διανοούμενοι, καλλιτέχνες, μέσα ἀπὸ βιβλία, κινηματογραφικὲς ταινίες, ἔρευνες, συνέδρια, συζητήσεις σὲ διεθνεῖς ὀργανισμούς, σὲ ὅλον τὸν κόσμο, ἀλλὰ καὶ στὴν Τουρκία, ἀσχολοῦνται μὲ ἕνα ἀπὸ τὰ μεγαλύτερα ἐγκλήματα ἐναντίον τοῦ ἀνθρώπου καὶ τοῦ πολιτισμοῦ του. Τὴν ἐκδίωξη τῶν Ἑλλήνων τῆς Κωνσταντινούπολης τὸ Σεπτέμβριο τοῦ 1955.
Γιὰ τὸ ρόλο τοῦ Τουρκικοῦ προξενείου τῆς Κομοτηνῆς στὴν ὀργάνωση τῆς προβοκάτσιας καὶ τὴν ἐκδίωξη τῶν Ἑλλήνων τῆς Κωνσταντινούπολης,  βλ. τὸ μοναδικὸ βιβλίο στὴν ἑλληνικὴ βιβλιογραφία γιὰ τὸ προξενεῖο τῆς Τουρκίας στὴν Κομοτηνή, Θ. Μαλκίδης "Διπλωματικὲς καὶ πολιτικὲς συνιστῶσες τῆς δραστηριότητας τοῦ γενικοῦ προξενείου τῆς Τουρκίας στὴν Κομοτηνή" .
Εἰσαγωγὴ -ἐπιμέλεια
ΘΕΟΦΑΝΗΣ ΜΑΛΚΙΔΗΣ

Ἀνωνύμου αὐτοπτου μάρτυρος

Δεν υπάρχουν σχόλια: