Δευτέρα, 12 Οκτωβρίου 2015

ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ ΠΑΤΡΩΝ ΤΟ ΜΥΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΕΥΧΕΛΑΙΟΥ


ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΠΑΤΡΩΝ

ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ ΠΑΤΡΩΝ

ΤΟ  Μ Υ Σ Τ Η Ρ ΙΟ  Τ Ο Υ  Α Γ Ι Ο Υ  Ε Υ Χ Ε Λ Α Ι Ο Υ 

Α  Ν  Α  Κ  Ο  Ι  Ν  Ω  Σ  Η


          Την προσεχή Τετάρτη, 14 Οκτωβρίου 2015, στον
 Ιερό Ναό μας μετά το πέρας της Ακολουθίας του «Μικρού Αποδείπνου», θα τελεσθεί το Μυστήριο του

ΑΓΙΟΥ ΕΥΧΕΛΑΙΟΥ

Προς αγιασμό των πιστών και ευλογία  της νέας εκκλησιαστικής και κατηχητικής περιόδου.

          Ώρα: 7-8,15 μ. μ.



                                                ΕΚ ΤΟΥ ΙΕΡΟ  ΝΑΟΥ 

Δεν υπάρχουν σχόλια: