Σάββατο, 3 Οκτωβρίου 2015

ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΑ


Πίστις είναι το να πεθάνει κανείς για τον Χριστό σε εκπλήρωση της εντολής του και να πιστεύει ότι αυτός ο θάνατος του προξενεί ζωή. Η πίστις στον Χριστό είναι όχι μόνο το να καταφρονήσει κάποιος τις ηδονές, αλλά και να υπομείνει μεγαλόψυχα κάθε πειρασμό που του έρχεται, λύπες και θλίψεις και συμφορές, έως ότου τον επισκεφθεί ο Θεός. Διότι λέγει ο Δαβίδ: «υπομένων υπέμεινα τον Κύριον και προσέσχε μοι». Δηλ. υπομένοντας τις θλίψεις ήλπισα στον Κύριον για βοηθό. Γι’ αυτό με είδε που εταλαιπωρούμην και με ηλέησε και με επεσκέφθη.

2 σχόλια:

Ανώνυμος είπε...

ΩΡΑΙΟ!

Ανώνυμος είπε...

Ποιος άραγε έχει Πίστη αληθινή γνησία χριστιανική;
΄
Ερχονται πονηρές ημέρες και τότε θα κριθούμε όλοι για την αγάπη του Χριστού.