Τετάρτη, 21 Οκτωβρίου 2015

Οἱ Κεφαλλῆνες τῆς Πάτρας ἑόρτασαν τόν Ἅγιο Γεράσιμο.


Στόν Ἱερό  Ναό τοῦ Ὁσίου Γερασίμου τοῦ ἐν Κεφαλληνίᾳ, στήν Πάτρα, ἑόρτασε ὁ Σύλλογος τῶν ἐν Πάτραις Κεφαλλήνων τόν Ἅγιο, τοῦ ὁποίου τό σεπτό Λείψανο διατηρεῖται ἄφθαρτο, πρός δόξαν Θεοῦ καί πρός ἁγιασμό τοῦ εὐσεβοῦς Λαοῦ.Τήν παραμονή στόν ὡς ἄνω Ἱερό Ναό ἐτελέσθη Μέγας Ἑσπερινός μέ ἀρτοκλασία καί θεῖο κήρυγμα.

Ἀνήμερα, ἐτελέσθη ἀχιερατική Θεία Λειτουργία τῆς ὁποίας προέστη ὁ Κεφαλληνιακῆς καταγωγῆς Θεοφιλέστατος Ἐπίσκοπος Κερνίτσης κ. Χρύσανθος, ὁ ὁποῖος ἐκήρυξε τόν θεῖο λόγο, ἀναφερθείς στήν θαυμαστή καί ἁγία βιοτή καί πολιτεία τοῦ νέου Ὁσίου τῆς Ὀρθοδόξου Ἁγίας μας Ἐκκλησίας, θαυματουργοῦ Γερασίμου, ἀλλά καί στό μεγάλο σέβας καί τήν εὐλάβεια τοῦ Κεφαλληνιακοῦ Λαοῦ πρός τόν θεῖον προστάτη καί ἀντιλήπτορα τῆς νήσου Κεφαλληνίας.Οἱ ἱερές ἀκολουθίες ἐτελέσθησαν στό Παρεκκλήσιο, δίπλα ἀπό τόν Ἱερό Ναό τοῦ Ἁγίου Γερασίμου, ὁ ὁποῖος ἐπλήγη ἀπό τόν σεισμό τοῦ 2008 καί εὑρίσκεται στό τελευταῖο στάδιο τῶν ἐργασιῶν ἀποκαταστάσεως καί ἀνακαινίσεώς του.Στήν Θεία Λειτουργία συμμετείχαν ἡ Πρόεδρος τοῦ Συλλόγου τῶν ἐν Πάτραις Κεφαλλήνων, κ. Τζόγια Καπάτου, τά Μέλη τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου, πλῆθος Κεφαλλήνων πού διαμένουν στήν Πάτρα, καί πλῆθος ἄλλων φιλεόρτων καί εὐσεβῶν χριστιανῶν.


Δεν υπάρχουν σχόλια: