Σάββατο, 23 Μαρτίου 2013

Ο παιδαγωγικός σκοπός των ιερών εικόνων


            Οι ιερές εικόνες δεν είναι ούτε είδωλα, ούτε ζωγραφικοί πίνακες. Η αξία τους έγκειται στο θεολογικό τους περιεχόμενο και την εξαγιαστική επίδραση που εξασκούν πάνω στον άνθρωπο. Όπως κάθε σελίδα του Ευαγγελίου με το λόγο, έτσι και κάθε εικόνα με τις μορφές και τα σχήματα, εκφράζει αλήθειες της χριστιανικής πίστεως. Γι’ αυτό και πολύ εύστοχα  ονομάσθηκε Αγία Γραφή των αγραμμάτων.

 Κάθε εικόνα είναι και ένα κήρυγμα, μια ομολογία πίστεως.   Αλλά ταυτόχρονα και μια κλήση προς την αγιότητα, πρότυπο και αποκάλυψη της οποίας είναι ο  ίδιος ο Κύριος και οι άγιοί Του.

 Οι εικόνες μας εμπνέουν και μας δίνουν θάρρος στον πνευματικό μας αγώνα. Γιατί μας δημιουργούν τη βεβαιότητα, ότι πριν από μας προηγήθηκαν άλλοι και νίκησαν. Κοιτάζοντας τις ιερές εικόνες εξαγιάζονται οι αισθήσεις μας. Και σαν από ένα παράθυρο του ουρανού βλέπουμε μέσα απ’ αυτές  τη δόξα που μας περιμένει. Οι εικόνες είναι σε τελευταία ανάλυση, σημείο της παρουσίας του Θεού και κριτήριο για τη χριστιανική κατανόηση της ζωής και του κόσμου.

Πηγή: «ΦΩΝΗ ΚΥΡΙΟΥ», φ.1297                                                                                                        

Δεν υπάρχουν σχόλια: