Πέμπτη, 28 Μαρτίου 2013

Καθημερινά σήματα πορείας
« Εν λιμώ ρύσεταί σε εκ θανάτου, εν πολέμω
δε εκ χειρός σιδήρου λύσει σε» (Ιώβ 5, 20)

          Ο λιμός και ο πόλεμος είναι δύο μεγάλα κακά, έχουν ως αιτία την απομάκρυνση του ανθρώπου από τον Θεό, την επικράτηση της ανομίας και της αδικίας, την κατάργηση του νόμου και της αγάπης προς τον πλησίον. Όσοι έζησαν σε μέρες λιμού και στερήσεων, και όσοι δοκίμασαν τη φρίκη του πολέμου και της δουλείας, γνωρίζουν πόσο μεγάλες είναι αυτές οι δοκιμασίες.
          Αλλ’ ακριβώς οι περιστάσεις αυτές έρχονται να επιβεβαιώσουν τη μεγάλη αλήθεια που αναφέρει ο λόγος του Θεού. Σε εποχή λιμού ο Θεός θα σε γλυτώσει από τον θάνατο. Αυτός που έδωκε τα αγαθά για να συντηρούν τη ζωή του ανθρώπου, αυτός θα φροντίσει ώστε οι πιστοί να μη πεθαίνουν από την πείνα.
Και στον καιρό του πολέμου, ο λόγος του Θεού θα σε σώσει από τη φονική δύναμη των όπλων και του εχθρού.
          Ο Δημιουργός Θεός που μας χάρισε τη ζωή, θα ενδιαφερθεί ιδιαίτερα για όσους ελπίζουν σ’ Αυτόν. Και είναι ικανός να τους προφυλάξει και να τους σώσει από μεγαλύτερους κινδύνους.

Πηγή: Δ. Γ. Παναγιωτοπόυλου, «Από την Πηγή  της Αλήθειας»  

Δεν υπάρχουν σχόλια: