Πέμπτη, 28 Μαρτίου 2013

Το παιδί είναι η γέφυρα  " Το παιδί αποτελεί μία γέφυρα μεταξύ των συζύγων, ώστε οι τρείς γίνονται ένα σώμα, καθώς το παιδί συνδέει και από τις δύο μεριές τον καθένα. Διότι όπως εάν υπάρχουν δύο πόλεις και τις διαιρεί εντελώς κάποιος ποταμός, γίνεται μία πόλις, εάν μία γέφυρα συνδέει το ένα μέρος της πόλεως με το άλλο, έτσι συμβαίνει κι εδώ. Και πιο πολύ, όταν η γέφυρα αυτή είναι από την ίδια ουσία του καθενός για τον ίδιο σκοπό όπως το σώμα και η κεφαλή είναι ένα σώμα, διαιρείται όμως με τον τράχηλο.
          Αλλά συνδέονται μάλλον ή διαιρούνται, διότι βρισκόμενος στη μέση ενώνει και τα δύο. Και το ίδιο συμβαίνει, όπως, εάν κάποιος χορός, ενώ είναι χωρισμένος στα δύο, θελήσει να λάβει το ένα μέρος του από εδώ και το άλλο από τα δεξιά και κάνει έτσι ένα. Ή όπως εάν είναι συγκεντρωμένοι αυτοί και απλώνοντας τα χέρια γίνονται ένα, διότι τα χέρια που έχουν απλωθεί, δεν επιτρέπει να είναι δύο.
          Γι’ αυτό λοιπόν και με ακρίβεια είπε, δεν θα είναι ένα σώμα, αλλά «σε ένα σώμα», συνδεόμενοι δηλ. με το σώμα του παιδιού."

Αγ. Ιωάν. Χρυσόστομος

Δεν υπάρχουν σχόλια: