Δευτέρα, 4 Μαρτίου 2013

Καθημερινά σήματα πορείας

«Εν τη καρδία μου έκρυψα τα λόγια σου, 
όπως αν μη αμάρτω σοι» (Ψαλμ. 90,11)

Οι άνθρωποι τα πολύτιμα πράγματα τα φυλάνε στο ασφαλέστερο μέρος. Και τα λόγια του Θεού, αυτό τον ανεκτίμητο θησαυρό, πρέπει ο χριστιανός να τον κρύψει στο βάθος της ψυχής και της καρδιάς του. Εάν ο λόγος του Θεού σταθεί μόνο στο νου μας σαν μία απλή γνώση, είναι πολύ εύκολο να λησμονηθεί και τότε δεν μπορεί να μας ωφελήσει. Γι’ αυτό πρέπει να τον κρύψουμε βαθύτερα.
Εάν τον εκτιμήσουμε ως πραγματικό θησαυρό, πρέπει να του δώσουμε την καλύτερη θέση μέσα στην καρδιά μας. Και τότε υπάρχει ασφάλεια, ότι δεν θα τον λησμονήσουμε και ότι θα επιδράσει σωστικά σε ολόκληρη τη ζωή μας. Αυτός θα είναι ο καλός σύμβουλός μας. Αυτός θα μας βοηθεί να αποφύγουμε κάθε αστοχία  και θα μας δίνει θάρρος στον αγώνα της ζωής. Θα μας παρηγορεί στις θλίψεις, θα μας εμπνέει προθυμία για τον καλόν αγώνα και θα γεμίζει την ψυχή μας με χαρά και ευλογία.

Πηγή: Δ. Γ. Παναγιωτόπουλου. « Από την Πηγή της Αλήθειας»

Δεν υπάρχουν σχόλια: