Σάββατο, 23 Μαρτίου 2013

Η βυζαντινή εικόνα

Η εικόνα μας φανερώνει την δοξασμένη κατάσταση του αγίου, το μεταμορφωμένο αιώνιο πρόσωπό του.
Σκοπός της εικόνας δεν είναι να μας προκαλέσει ένα φυσικό συναίσθημα. Η εικόνα δεν συγκινεί, δεν είναι συναισθηματική. Έχει σκοπό να κατευθύνει όλα τα αισθήματά μας προς την μεταμόρφωση, αποβάλλοντας  κάθε έξαρση αρρωστημένη ή βλαβερή.
Η εκκλησιαστική τέχνη της ορθοδοξίας είναι μία ορατή έκφραση του δόγματος της Μεταμόρφωσης.
Η εικόνα δείχνει την ωραιότητα-αγιότητα που πηγή της είναι το Άγ. Πνεύμα, που δείχνει το θεώμενο άνθρωπο. Η θέωση του ανθρωπίνου σώματος μεταδίδεται πράγματι και στο ένδυμά του. ‘Έτσι βλέπουμε ιάσεις πιστών από απλή αφή των ενδυμάτων του Χριστού, της Θεοτόκου, των Αποστόλων, των αγίων (αιμορροούσης), ιάσεις από τα ενδύματα του Απ. Παύλου.
Οι εικόνες είναι σαν σηματοδότες στο δρόμο προς την καινή κτίση. Η εικόνα είναι μέρος της χριστολογικής θεολογίας και μαρτυρεί κυρίως το γεγονός της σάρκωσης και της θέωσης του ανθρώπου.
Η εικόνα είναι χρήσιμη τόσο για τους σοφούς όσο και για τους αμαθείς, για όλα τα μέλη της Εκκλησίας.
Η θέα του Χριστού κατά την Β΄ παρουσία προϋποθέτει την ομολογία της πρώτης Του εμφάνισης, της εικόνας του προσώπου Του. Η τιμητική προσκύνηση των ιερών εικόνων είναι κατά κάποια έννοια το προοίμιο της θέας του Θεού. 

Βλ. Λόσκυ    

Δεν υπάρχουν σχόλια: