Τρίτη, 12 Μαρτίου 2013

Τα δικαιώματα της γυναίκας


«Τα δικαιώματα της σύγχρονης γυναίκας ταυτίζονται ουσιαστικώς με τα δικαιώματά της να εξομοιωθεί με τον άνδρα. Αυτό έχει επιτευχθεί σε όλους τους τομείς, πλην ορισμένων εργασιακών χώρων, όπου η πάλη συνεχίζεται σε βάρος οικογενειακών προτεραιοτήτων, όπως η τεκνογονία και η ανατροφή των παιδιών».

«Σήμερα ο υλικός ευδαιμονισμός και η τεχνολογία επιδιώκουν σε όλους τους τομείς ανακατατάξεις μέχρι ισοπεδώσεως της ειδοποιού διαφοράς των δύο φύλων στους καίριους χαρακτήρες τους: το άρσεν και το θήλυ, την πατρότητα και τη μητρότητα. Τα δικαιώματα της γυναίκας στο φαύλο της πρέπει να δραστηριοποιηθούν».

«Το κίνημα των δικαιωμάτων της γυναίκας την οδήγησε στην απελευθέρωσή της από αρχές και αξίες, τις οποίες, ως μη έπρεπε, είχε ήδη απωλέσει, ο άνδρας. Τα περισσότερα δικαιώματα, με τον άνδρα, τα οποία διεκδικεί η γυναίκα σήμερα, είναι παρεκκλίσεις από το δίκαιο του Θεού».


 Πηγή: Αμαλία Ευτυχιάδου, Δρος Θεολογίας

Δεν υπάρχουν σχόλια: