Τετάρτη 25 Μαρτίου 2015

Νὰ βλέπῃς καὶ τὸν Γερμανὸ τῆς Πάτρας τὸν Δεσπότη, πὼς εὐλογάει τἃρματα κ εὐχέται τοὺς λεβέντες... Χρέος τιμῆς καὶ εὐγνωμοσύνης ἐνώπιόν τῆς θρυλικῆς μορφῆς τοῦ Ἐθνεγέρτου Ἱεράρχου τῶν Πατρῶν Γερμανοῦ, στὰ Ὑψηλὰ Ἁλώνια τῶν Πατρῶν, ὅπου ἡ εὐγνωμοσύνη τῶν Πατρέων ὕψωσε ἀνδριάντα, ἐτελέσθη τὴν παραμονὴ τῆς 25ης  Μαρτίου, ἀπὸ τὸν Μητροπολίτη Πατρῶν κ. κ. Χρυσόστομο, ὁ ὁποῖος ἐτέλεσε ἐπιμνησμόσυνη δέηση γιὰ τὴν ἀνάπαυση τῆς ψυχῆς τους καὶ τοὺς Ἄρχοντες καὶ Ἐκπροσώπους Ἀρχῶν καὶ Φορέων, οἱ ὁποῖοι κατέθεσαν στεφάνια δάφνινα, ἀποτίοντας φόρο τιμῆς στὸν λεοντόκαρδο Ἱεράρχη. Λίγο πρὶν τὴν δέηση ἔφθασαν στὴν Πλατεία Ὑψηλῶν Ἁλωνίων, οἱ δαφνοδρόμοι, οἱ ὁποῖοι μετέφεραν ἀντίγραφο τοῦ Λαβάρου ποὺ ὕψωσε ὁ Γερμανὸς στὴν Ἁγία Λαύρα καὶ τὸ παρέδωσαν στὸν Δήμαρχο Καλαβρύτων, ὁ ὁποῖος ἀνέμενε μαζὶ μὲ τὸν Μητροπολίτη Πατρῶν καὶ ἄλλους ἄρχοντες καὶ πλῆθος Λαοῦ στὰ Ψηλὰ Ἁλώνια, ἀφοῦ κατέθεσαν στεφάνι. Μετὰ τὴν ἐπιμνημόσυνη δέηση, ἐκφωνήθηκε ὁ πανηγυρικός τῆς ἡμέρας ἀπό τόν  Ἐκπαιδευτικό Νικόλαο Μεταξᾶ καί ἒγινε κατάθεση στεφάνων.
Θά μένῃ στόν αἰῶνα ἡ εὐγνωμοσύνη τῆς πόλεως τῶν Πατρῶν πρός τόν Ἐθνεγέρτη καί γίγαντα Ἱεράρχη της, ὃπως τυπώθηκε στόν Ἀνδριάντα του.«ΗΔΕ ΠΟΛΙΣ ΠΑΤΡΕΩΝ ΟΝ ΥΠΕΙΡΟΧΟΝ ΑΡΧΙΕΡΕΑΣΤΗΣΑΤΟ ΓΕΡΜΑΝΟΝ ΠΑΤΡΙΔΑ ΛΥΣΑΜΕΝΟΝΔΟΥΛΕΙΗΣ ΣΤΥΓΕΡΗΣ ΧΑΡΙΤΟΣ ΜΝΗΜΑ 

ΩΣΤ ΕΠΙΛΑΜΠΕΙΝΤΗΝ ΑΥΤΟΥ ΔΟΞΑΝ ΓΑΙΑΝ ΕΦ ΕΛΛΑΔΙΗΝ».

Πηγή: Ιερά Μητρόπολις Πατρών

Δεν υπάρχουν σχόλια: