Σάββατο 28 Μαρτίου 2015

ΚΑΘΙΣΜΑ του α΄ ΉχουΤον τάφον σου, Σωτήρ, στρατιώται τηρούντες, νεκροί τη αστραπή του οφθέντος αγγέλου εγένοντο κηρύττοντος γυναιξί την Ανάστασιν. Σε δοξάζομεν, τον της φθοράς καθαιρέτην. Σοι προσπίπτομεν τω αναστάντι εκ τάφου και μόνω Θεώ ημών.

          Ερμηνευτική απόδοση

          Οι στρατιώτες που εφύλαγαν τον τάφο Σου, Σωτήρα Χριστέ, έγιναν σαν νεκροί από την αστραφτερή παρουσία του εμφανισθέντος αγγέλου που ανήγγειλε στις ευλαβείς γυναίκες την Ανάστασίν Σου. Σε δοξολογούμε, Κύριε, Σένα που είσαι ο νικητής της φθοράς, πέφτουμε στα γόνατα μπροστά Σου, σε Σένα , που αναστήθηκες από τον τάφο και που είσαι μοναδικός μας Θεός.

          Σχόλια πνευματικής οικοδομής

          Ας σταθούμε με ευλάβεια μπροστά στον ίδιο τάφο του Κυρίου. Μετά την λαμπροφόρα Ανάστασή Του, ο τάφος Του είναι ο τόπος από όπου ανάβλυσε το φως και η ζωή. Όταν βρεθούμε στους άγιους εκείνους τόπους, όπου έγιναν όλα τα γεγονότα της θυσίας του Κυρίου, πέφτουμε στα γόνατα για να προσκυνήσουμε εκεί που ο άγγελος έσυρε την πλάκα του μνημείου, κι ο θριαμβευτής Χριστός αναστήθηκε από τους νεκρούς. Συντετριμμένοι, μα και ευλαβείς, πολλές φορές στεκόμαστε μπροστά στους τάφους των προσφιλών μας ανθρώπων. Είναι οι συγγενείς μας, οι φίλοι μας, οι ευεργέτες μας που έφυγαν από τον κόσμο αυτό και τα σώματά τους αναπαύονται στους φροντισμένους τάφους.
Είναι πολύ φυσικό να γεμίζουν δάκρυα τα μάτια μας καθώς αντικρίζουμε τα παγερό χώμα ή την μαρμάρινη πλάκα να σκεπάζει τους προσφιλείς μας. Μα κάπου εκεί προβάλλεται ένας σταυρός. Είναι το σύμβολο της νίκης του Χριστού κατά του θανάτου. Αυτές, λοιπόν, οι πλάκες θα σπάσουν μια μέρα, κι από όλους τους τάφους θα αναστηθούν οι νεκροί μας και θα ζήσουν με μας τη νέα ζωή της αιώνιας μακαριότητας. Θα μείνουν τόσο άδειοι κι οι δικοί μας τάφοι κι η οικουμένη θα πλημμυρίσει από τις στρατιές των αναστημένων ψυχών και σωμάτων, που πήραν την πνοή της ζωής από τον αναστημένο Κύριο.
Στο Σύμβολο της Πίστεως απαγγέλουμε κάθε φορά «προσδοκώ ανάστασιν νεκρών  και ζωή του μέλλοντος αιώνος. Αμήν». Αυτή η πίστη μας, ας πηγάζει από το κενό μνημείο του Σωτήρος Χριστού κι από τον γλυκό αντίλαλο των αναστάσιμων ύμνων που αιώνια τώρα επαναλαμβάνει η Εκκλησία μας.

Γ.   

Δεν υπάρχουν σχόλια: