Κυριακή, 22 Μαρτίου 2015

Τη αυτή ημέρα...


Δ' Κυριακή των Νηστειών- Αγίου Ιωάννου της Κλίμακος

Δοξαστικό Εσπερινού Οσίου Ιωάννου της Κλίμακος πλ α'

Ὅσιε Πάτερ τῆς φωνῆς τοῦ Εὐαγγελίου, τοῦ Κυρίου ἀκούσας, τὸν Κόσμον κατέλιπες, τὸν πλοῦτον καὶ τὴν δόξαν εἰς οὐδὲν λογισάμενος· ὅθεν πᾶσιν ἐβόας· Ἀγαπήσατε τὸν Θεὸν καὶ εὑρήσετε χάριν αἰώνιον, μηδὲν προτιμήσητε τῆς ἀγάπης αὐτοῦ, ἵνα ὅταν ἔλθῃ ἐν τῇ δόξῃ αὐτοῦ εὑρήσητε ἀνάπαυσιν μετὰ πάντων τῶν Ἁγιων, ὧν ταίς ἱκεσίαις Χριστὲ φύλαξον, καὶ σῶσον τὰς ψυχὰς ἡμῶν. 
1 σχόλιο:

Ανώνυμος είπε...

Τεράστιος Άγιος της εκκλησίας μας.
Τις πρεσβείες του να έχουμε.