Σάββατο, 7 Μαρτίου 2015

Το α΄ ΑΝΑΣΤΑΣΙΜΟ ΚΑΘΙΣΜΑ του πλ. β Ήχου
          Του τάφου ανεωγμένου, του Άδου οδυρομένου, η Μαρία εβόα προς τους κεκρυμμένους Αποστόλους. Εξέλθετε οι αμπέλώνος εργάται, κηρύξατε τον της Αναστάσεως λόγον, Ανέστη ο Κύριος, παρέχων τω κόσμω το μέγα έλεος.

          Ερμηνευτική απόδοση

          Όταν ο τάφος, όπου είχε ταφεί ο Χριστός, είχε πια ανοιχθεί με την θριαμβευτική Ανάστασή Του, και ενώ ο Άδης ωδυρόταν για τη συντριβή του από τον θριαμβευτή Χριστό, η Μαρία έλεγε προς τους Αποστόλους που είχαν κρυφθεί από φόβο και απελπισία. Βγείτε έξω για δουλειά οι εργάτες του αμπελώνος του Κυρίου, κηρύξατε σ’ όλο τον κόσμο την μεγάλη αλήθεια της Αναστάσεως. Ανεστήθη ο Χριστός και Κύριος μας παρέχοντας σ’ όλους τους ανθρώπους το απέραντο έλεός  Του.

          Σχόλιο πνευματικής οικοδομής

          Καινούργιος αμπελώνας έτοιμος για  πρωτόγνωρη καλλιέργεια ήταν ο κόσμος μετά την Ανάσταση του Κυρίου. Και η καλλιέργεια θα γινόταν με το κήρυγμα της Αναστάσεως. Τι άλλο θα μπορούσε να ήταν σημαντικότερο και ισχυρότερο για την ιστορία του κόσμου; «Νυν πάντα πεπλήρωται φωτός ουρανός τε και γη και τα καταχθόνια», λέγει ο άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός, για να δώσει τις διαστάσεις του μεγάλου γεγονότος. Από τότε και μετά τις εμφανίσεις του Αναστημένου Κυρίου ενώπιον των μαθητών Του, οι εργάτες του αμπελώνος με εξοπλισμό ακαταμάχητο, το μήνυμα της Αναστάσεως, οργώνουν οποιοδήποτε γνωστό σημείο της γης. Το ίδιο μήνυμα αναπτερώνει το φρόνημα για τους ωραίους αγώνες της αρετής, μέσα σ’ ολόκληρη την ιστορία της Εκκλησίας. Και μείς συνεχιστές στο έργο του ευαγγελισμού των ανθρώπων, γινόμαστε τίμιοι εργάτες του αμπελώνος. Παίρνουμε από το φως της Αναστάσεως για να φωτίσουμε την ψυχή μας, παίρνουμε από την ειρήνη του Χριστού για να γαληνεύσουμε την καρδιά μας, παίρνουμε από τη φωτιά της αγάπης Του για να μείνει η καρδιά μας «καιομένη», καθώς ο Χριστός παραγγέλλει: «Πορευθέντες μαθητεύσατε πάντα τα έθνη».

Γ.

Δεν υπάρχουν σχόλια: