Πέμπτη, 12 Μαρτίου 2015

Η Προσευχή «υπέρ πάντων των εν υπεροχή όντων»

          Καθώς έχουμε εισέλθει στο πνευματικό στίβο της Μ. Σαρακοστής η Εκκλησία μας προσκαλεί σε «νηστεία τροφών, νηστεία παθών και έντονον και έμπονον προσευχήν». Αυτή η προσευχή, δηλ. η στροφή του νου προς τον Θεό και η συνομιλία με Αυτόν είναι υψίστη και δύσκολη άσκηση. Η νηστεία, η επίμονη συγκέντρωση του νου, η αποδίωξη των ατόπων και ακαθάρτων πονηρών λογισμών, έχουν σκοπό να καθαρίσουν την ψυχή. Με τον τρόπο αυτό επιτυγχάνεται η κάθαρση και ο νους συνομιλεί ευκολότερα με τον Θεό.
          Ο Απόστολος Παύλος στην Α΄ Τιμ. β, 1-2 αναφέρει:
          «Παρακαλώ ουν πρώτον ποιείσθαι δεήσεις, προσευχάς, εντεύξεις, ευχαριστίας, υπέρ πάντων των εν υπεροχή όντων, ίνα ήρεμον και ησύχιον βίον διάγωμεν εν πάση ευσεβεία και σεμνότητι».
          Ο Απόστολος μας καλεί να προσευχόμαστε για όλους τους ανθρώπους, αλλά και για τους άρχοντες και όλους τους «εν υπεροχή όντας» δηλ. τους αξιωματούχους και υπευθύνους των υπηρεσιών για να έχουμε ειρηνική συμβίωση και να ζούμε με ευσέβεια και σεμνότητα. Μη  λησμονούμε ότι οι τότε βασιλείς και άρχοντες ήταν ειδωλολάτρες και διώκτες των χριστιανών. Αλλά ο Θεός έχει τη δύναμη να εμπνεύσει και σ’ αυτούς, καλούς και σωστούς λογισμούς για την ειρήνη των υπηκόων. Και επειδή τώρα τελείωσε η διαδικασία της εκλογής εκείνων που κυβερνούν την πατρίδα, καλό είναι να προσευχόμαστε για όλους τους άρχοντες. Η Εκκλησία μας προτρέπει να ευχόμαστε «υπέρ ειρήνης του σύμπαντος κόσμου… του ευσεβούς ημών έθνους και πάσης αρχής και εξουσίας εν αυτώ…».
          Αυτή η προσευχητική αντιμετώπιση είναι η πιο θετική και δημιουργική παρά η κριτική που δημιουργεί λογομαχίες, εντάσεις, οργή και μίση.


Γ.

Δεν υπάρχουν σχόλια: