Τετάρτη 8 Μαρτίου 2023

«Αγιασθήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου…..»

 


Σ’ αυτές τις δύο φράσεις οι Πατέρες τη Εκκλησίας μας βλέπουν την παρουσία του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Και έτσι λοιπόν, σ’ αυτές τις τρεις φράσεις, «Πάτερ ημών….ελθέτω η βασιλεία σου», είναι παρούσα όλη η Αγία Τριάς. Το Όνομα του Θεού Πατρός, ο Υιός του Θεού, και η βασιλεία του Θεού είναι το Πνεύμα το Άγιον. Υπάρχει μάλιστα μια γραφή του Ευαγγελίου παλαιότερη, που αντί να λέει «ελθέτω η βασιλεία σου» λέει «ελθέτω το Πνεύμα σου το Άγιον εφ’ ημάς και καθαρισάτω ημάς. Οπότε εδώ έχουμε παρούσα την αγία Τριάδα. Είναι αυτό που λέμε: «Πιστεύω εις ένα Θεόν, Πατέρα παντοκράτορα….και εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν…. Και εις το Πνεύμα το Άγιον….».

          «Αγιασθήτω το όνομα σου…» Παρακαλούμε εμείς να αγιασθεί το όνομα του Θεού. Εδώ, αν βλέπουμε αυτά που λένε οι Πατέρες, ότι το όνομα του Θεού Πατρός είναι ο Υιός και Λόγος του Θεού, αυτό το «αγιασθήτω το όνομά σου» μπορούμε να το συνδέσουμε με εκείνο που λέει ο Κύριος: «Εγώ αγιάζω εμαυτόν, ίνα και αυτοί ώσιν ηγιασμένοι εν αληθεία» (Ιωάν.17, 19). Και το «αγιάζω εμαυτόν» του Κυρίου σημαίνει ότι, εγώ θυσιάζω τον εαυτό μου για να αγιασθούν εν αληθεία, στην πραγματικότητα, οι πιστοί. Έτσι λοιπόν, όταν εμείς λέμε «αγιασθήτω το όνομά σου», είναι σαν να λέμε, ας αγιασθεί η θυσία του Υιού και Λόγου του Θεού. Γι’ αυτό ο Κύριος είναι ο αγιασμός, η απολύτρωση και η δικαιοσύνη ημών. Και, «ελθέτω η βασιλεία σου», να έλθει το Πνεύμα το Άγιο στην Πεντηκοστή. Και πάντοτε έρχεται το Άγιο Πνεύμα, και η Εκκλησία είναι μια συνεχής Πεντηκοστή.

          Μέσα, λοιπόν, σ΄ αυτές τις τρεις φράσεις βλέπουμε παρούσα όλη την Αγία Τριάδα. Αλλά, μπορούμε να δούμε σ’ αυτές τις τρεις φράσεις, και την πραγματικότητα της επικλήσεως της κεντρικής ευχής της Θείας  Λειτουργίας. Αυτό που ο ιερεύς, παρακαλεί τον Ουράνιο Πατέρα, να στείλει δηλαδή το Πνεύμα το πανάγιον και να ποιήσει τον άρτον και τον οίνον Σώμα και Αίμα Χριστού.

          Αρχιμανδρίτου ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ, Προηγουμένου Ι. Μ. Ιβήρων

Δεν υπάρχουν σχόλια: