Σάββατο 4 Μαρτίου 2023

«Προϊστορία» της Ορθοδοξίας

 


Συνήθως, την Ορθοδοξία την «ξέρουμε» και την αρχίζουμε από την εποχή της ενανθρώπησης του Χριστού.

          Αυτό είναι λάθος.

          Η Ορθοδοξία, εφόσον εκφράζει την Εκκλησία, έχει προϊστορία προ πάντων των αιώνων. Γιατί απλούστατα, κεφαλή της Εκκλησίας είναι ο Ιησούς Χριστός, ο οποίος προϋπήρχε, γεννημένος εκ του Πατρός προ πάντων τω αιώνων.

          «Αυτός είναι η κεφαλή πάσης αρχής και εξουσίας».

          Επομένως η Εκκλησία, όπως χαρακτηριστικά υπογραμμίζει ο Μέγας Αθανάσιος «πρότερον κτισθείσα, μετά ταύτα γεννάται εκ Θεού». Η Εκκλησία είναι «πρεσβυτέρα» πάσης κτίσεως. Αυτή υπήρχε «προ καταβολής κόσμου», και αποκαλύφθηκε «εν χρόνω». Αποκαλύφτηκε, πρώτα με την δημιουργία των αγγέλων. Μετά, με τους ανθρώπους πάνω στη γη. Και μετά «ετελιώθη δια του Χριστού και του Αγίου Πνεύματος.

          Είναι φανερό, λοιπόν, ότι η Εκκλησία, η Ορθοδοξία έχει προαιώνια προϊστορία. Πριν ακόμα δημιουργηθεί ο κόσμος. Γι’ αυτό δεν φοβάται τίποτα. Θα μείνει ακλόνητη μέσα  στους αιώνες, επειδή δεν είναι δημιούργημα ανθρώπινο. Είναι θείο. Είναι ο Χριστός με το Σώμα του μέσα στην άπειρη αιωνιότητα. Είναι η ζωή και η αλήθεια.

          ΤΙΜΟΘΕΟΥ ΚΙΛΙΦΗ, Ιερομονάχου

Δεν υπάρχουν σχόλια: