Πέμπτη 30 Μαρτίου 2023

«ΠΑΤΕΡ ΗΜΩΝ» «ΓΕΝΗΘΗΤΩ ΤΟ ΘΕΛΗΜΑ ΣΟΥ»Η πέμπτη αυτή φράση, είναι κεντρική της Κυριακής Προσευχής. Ίσως αυτή η φράση «γενηθήτω το θέλημά σου», μπορεί να προσαρμοσθεί με το «Αμήν» της επικλήσεως. Και αυτό το «γενηθήτω το θέλημά σου» είναι η κατάληξη και η ανακεφαλαίωση των προηγουμένων φράσεων. Στις προηγούμενες φράσεις λέμε, «αγιασθητω το Όνομά σου», «ελθέτω η βασιλεία σου»,. «γενηθήτω το όνομά σου». Αναφερόμαστε στο Θεό, λέμε, το Όνομά του να αγιασθεί, η βασιλεία του  να έλθει, το θέλημά του να γίνει. Δίνουμε τα πάντα στο Θεό. Και αυτό επικυρώνεται και ανακεφαλαιώνεται μ’ αυτή τη φράση, «γενηθήτω το θέλημά σου».

          Για να καταλάβουμε καλύτερα τι σημασία έχει το «γενηθήτω το θέλημά σου», θα πρέπει να θυμηθούμε καλά αυτό που είπε ο Κύριος, γιατί κατέβηκε απ’ τον Ουρανό: «Εγώ καταβέβηκα εκ του ουρανού ίνα ποιώ το θέλημα του πέμψαντός με Πατρός και τελειώσω αυτού το έργον». Και το άλλο πάλι που λέει, ότι « η κρίσις η εμή δικαία έστί…». Η κρίσις  μου είναι δίκαιη και σωστή γιατί «ου ζητώ το θέλημα το εμόν αλλά το θέλημα του πέμψαντός μου Πατρός». Και κάτι άλλο: όταν ο Χριστός συναντήθηκε με τη Σαμαρείτιδα, όταν ήλθαν οι μαθητής, είπαν στον Κύριο: «Ραββί φάγε», εκείνος τους απάντησε, ότι «εγώ βρώσιν έχω φαγείν, ην ημείς ουκ οίδατε….». Εγώ έχω να φάω ένα φαγητό το οποίο εσείς δεν ξέρετε, «εμόν βρώμα εστίν ίν α ποιώ το θέλημα του πέμψαντός με  και τελειώσω αυτού το έργον».

          Αυτό, λέει, που εμένα με τρέφει είναι να πιώ το θέλημα του πέμψαντός με Πατρός. Και νομίζω ότι αυτό είναι βασικό πράγμα το οποίο καθορίζει τη ζωή του Κυρίου και τη ζωή τη δική μας. Γι’ αυτό βλέπουμε τον Κύριο στη συνέχεια, την ώρα της Γεσθημανή, δηλαδή την ώρα της πραγματικής  αγωνίας-θάλεγε κανείς ενός δυνατού σεισμού που τα πάντα  δοκιμάζονται, και ο Κύριος «γενόμενος εν αγωνία εκτενέστερον προσηύχετο»- να λέει «Πάτερ, ει ου δύναται τούτο το ποτήριον παρελθέτω απ’ εμού εάν μη  αυτό πιω, γενηθήτω το θέλημά σου».

          Αυτό που μας είπε ο Κύριος να λέμε, και εκείνος το είπε στην δύσκολη στιγμή και προχωρεί ο Κύριος ήρεμα  αλλά παντοκρατορικά προς το πάθος ακριβώς γιατί λέγοντας, «όχι το δικό μου θέλημα αλλά το δικό σου να γίνει», αμέσως στρέφεται εσωτερικά, παίρνει άλλη δύναμη και προχωρεί.

(συνέχεια)

Αρχιμ. Βασιλείου, προηγουμένου Ι.Μ. Ιβήρων Αγ. Όρους


Δεν υπάρχουν σχόλια: