Πέμπτη 23 Μαρτίου 2023

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΜΗΝΥΜΑΤΑ

 Αν κάτι το ποθούμε πάρα πολύ, τίποτε δεν μπορεί να μας εμποδίσει να το επιδιώκουμε. Και τον ύπνο ξεχνούμε και την κούραση και την πείνα και τα πάντα. Και μπορεί αυτό να είναι ένα τίποτε. Εάν λοιπόν πιστέψουμε ότι ο Θεός μας είναι θησαυρός, ότι αυτόν τον θησαυρό θα τον βρούμε εδώ μέσα σ’ αυτό το «θησαυροφυλάκιο» της περιόδου της Μεγάλης Τεσσαρακοστής και δεν αφήσουμε τον εαυτό μας στην οκνηρία, στη ραθυμία, στην υπεκφυγή, αλλά με ζήλο αρχίσουμε αυτό το έργο της μετανοίας, ο άνθρωπος θα βρει τον Θεό, θα έρθει σε κοινωνία με τον Θεό, θα αναπαυθεί, θα παρηγορηθεί η ψυχή του, θα νιώσει τη συγχώρηση του Θεού, θα νιώσει την χάρη του, το έλεός  του, θα νιώσει την ανάσταση της ψυχής του απ’  αυτόν εδώ τον κόσμο.

          Ο ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια: