Παρασκευή 3 Μαρτίου 2023

Από Χαιρετισμούς 1986 Άσπιλε , αμόλυνυε, άχραντε ΠΕΡΙΣΤΕΡΗΣ Και δος ημίν Δέσποτα ΤΖΕΛΑΣ

 


Δεν υπάρχουν σχόλια: